收藏本站
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

Cloning and Characterization of Protein Prenyltransferase Alpha Subunit in Rice

WANG Tao  LOU Lijuan  LI Zeyu  SHANG Lianguang  WANG Quan  
【摘要】:Protein prenylation plays a crucial role in plant development and stress response. We report the function of prenyltransferase α-subunit in rice. Protein-protein interactions showed that the farnesyltransferase(OsPFT)/geranylgeranyltransferase-I(OsPGGT I-α) protein interacted together with OsPFT-β and OsPGGT I-β. The α-and β-subunits of OsPFT formed a heterodimer for the transfer of a farnesyl group from farnesyl pyrophosphate to the CaaX-box-containing peptide N-dansyl-GCVLS. Furthermore, the tissue expression patterns of the OsPFT and OsPGGT I subunits were similar, and these subunits were localized in the cytoplasm and nucleus. Moreover, OsPFT/OsPGGT I-α-deletion homozygous rice mutants had a lethal phenotype, and the heterozygous mutants exhibited reduced pollen viability. These results indicated that prenylation plays an important role in rice development.

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前19条
1 Jing Zhao;Chanyu Jin;Rui Geng;Yixuan Xue;Minqiang Tang;Keming Zhu;Yulong Li;Duoduo Wang;Shengyi Liu;Xiaoli Tan;;Development and application of molecular markers for TSW(thousand-seed weight) related gene BnaGRF7.C02 in Brassica napus[J];Oil Crop Science;2021年03期
2 WU Lei;JIA Yan-li;WU Gang;LU Chang-ming;;Molecular evidence for blocking erucic acid synthesis in rapeseed(Brassica napus L.) by a two-base-pair deletion in FAE1(fatty acid elongase 1)[J];Journal of Integrative Agriculture;2015年07期
3 Yuekun Ren;Xiaojie Tian;Shuyu Li;Enyang Mei;Mingliang He;Jiaqi Tang;Min Xu;Xiufeng Li;Zhenyu Wang;Chuanyou Li;Qingyun Bu;;Oryza sativa mediator subunit OsMED25 interacts with OsBZR1 to regulate brassinosteroid signaling and plant architecture in rice[J];Journal of Integrative Plant Biology;2020年06期
4 ;InDel and SNP Markers and Their Applications in Map-based Cloning of Rice Genes[J];Rice Science;2008年04期
5 Dekai Wang;Heqin Liu;Sujuan Li;Guowei Zhai;Jianfeng Shao;Yuezhi Tao;;Characterization and molecular cloning of a serine hydroxymethyltransferase 1(OsSHM_1) in rice[J];Journal of Integrative Plant Biology;2015年09期
6 Lin Meng-meng;Sun Meng;Chen Feng-juan;Lyu Bo;Ni Fei;Wu Jia-jie;Allan Caplan;Fu Dao-lin;;CRISPR/Cas9-based Editing of Acetyl-CoA Carboxylase (ACC1) Gene in Barley[J];Journal of Northeast Agricultural University(English Edition);2020年04期
7 Yonnelle Dea Moukoumbi;Raafat El-Namaky;Koffi Djaman;Daouda Mbodj;Baboucarr Manneh;;Alternate phenotype–genotype selection for developing superior high-yielding irrigated rice lines[J];The Crop Journal;2018年02期
8 Fei Wang;Zhenjiang Yuan;Zhiwei Zhao;Caixia Li;Xin Zhang;Huafeng Liang;Yawen Liu;Qian Xu;Hongtao Liu;;Tasselseed5 encodes a cytochrome C oxidase that functions in sex determination by affecting jasmonate catabolism in maize[J];Journal of Integrative Plant Biology;2020年02期
9 YUAN Shou-jiang;WANG Tao;YIN Liang;ZHAO Jin-feng;WAN Jian-min;LI Xue-yong;;Cloning and Expression of Gene Responsible for High-Tillering Dwarf Phenotype in Indica Rice Mutant gsor23[J];Rice Science;2013年05期
10 ;Cloning of fatty acid elongase1 gene and molecular identification of A and C genome in Brassica species[J];Science in China(Series C:Life Sciences);2007年03期
11 Hongyu Guan;Yujun Zhao;Ping Su;Yuru Tong;Yujia Liu;Tianyuan Hu;Yifeng Zhang;Xianan Zhang;Jia Li;Xiaoyi Wu;Luqi Huang;Wei Gao;;Molecular cloning and functional identification of sterol C24-methyltransferase gene from Tripterygium wilfordii[J];Acta Pharmaceutica Sinica B;2017年05期
12 Menglong Wang;Wei Yan;Xiaoqun Peng;Zhufeng Chen;Chunjue Xu;Jianxin Wu;Xing Wang Deng;Xiaoyan Tang;;Identification of late-stage pollen-specific promoters for construction of pollen-inactivation system in rice[J];Journal of Integrative Plant Biology;2020年08期
13 ;Cloning and Expression Analysis of OsNADPH1 Gene from Rice in Drought Stress Response[J];Rice Science;2006年03期
14 ;Gene flow from transgenic oilseed rape (Brassica napus L.) to cruciferous weeds under mentor pollen inducement[J];Progress in Natural Science;2007年11期
15 Qi-Na Huang;Yong-Feng Shi;Xiao-Bo Zhang;Li-Xin Song;Bao-Hua Feng;Hui-Mei Wang;Xia Xu;Xiao-Hong Li;Dan Guo;Jian-Li Wu;;Single base substitution in Os CDC48 is responsible for premature senescence and death phenotype in rice[J];Journal of Integrative Plant Biology;2016年01期
16 ;Molecular Cloning and Characterization of Citrate Synthase Gene in Rice(Oryza sativa)[J];Rice Science;2005年04期
17 高振宇,曾大力,崔霞,周奕华,颜美仙,黄大年,李家洋,钱前;Map-based cloning of the ALK gene, which controls the gelatinization temperature of rice[J];Science in China(Series C:Life Sciences);2003年06期
18 RAO Gang-shun;Umair Ashraf;KONG Lei-lei;MO Zhao-wen;XIAO Li-zhong;ZHONG Ke-you;Fahd Rasul;TANG Xiang-ru;;Low soil temperature and drought stress conditions at flowering stage affect physiology and pollen traits of rice[J];Journal of Integrative Agriculture;2019年08期
19 Panxia LIANG;Jiangtao ZHOU;Xing HUANG;Yangrui LI;;Cloning of Small Heat-shock Protein(sHSP)Gene from Sugarcaneand Analysis of Its Expression under Drought Stress[J];Agricultural Biotechnology;2017年02期
中国重要会议论文全文数据库 前20条
1 WeiyanXuan;Zige Liu;Yanzhang;Dou Feng;Jinghua Huang;;Molecular cloning and analysis about the correlation between lipid accumulation and expression of a BC subunit gene from Aleurites moluccana[A];中国作物学会——2015年学术年会论文摘要集[C];2015年
2 ;DH1,a LOB Domain-like Protein Required for Glume Formation in Rice[A];江苏省遗传学会植物分子育种学术研讨会论文摘要汇编[C];2007年
3 ;Cloning and Expression Level Analysis of Two BnANT Candidate Genes in Brassica napus[A];中国遗传学会植物遗传和基因组学专业委员会2009年学术研讨会论文摘要汇编[C];2009年
4 唐小洁;Cheng Peng;Jie Zhang;;ADP-glucose pyrophosphorylase large subunit 2 is essential for storage substance accumulation and subunit interactions in rice endosperm[A];江苏省遗传学会2016年学术年会论文摘要集[C];2016年
5 Jun Miao;Zefeng Yang;Dongping Zhang;Yuzhu Wang;Mengbin Xu;Lihui Zhou;Jun Wang;Shujun Wu;Youli Yao;Xi Du;Fangfei Gu;Zhiyun Gong;Minghong Gu;Guohua Liang;Yong Zhou;;Mutation of RGG2, which encodes a type B heterotrimeric G protein γ subunit, increases grain size and yield production in rice[A];2018中国遗传学会第十次全国会员代表大会暨学术讨论会论文摘要汇编[C];2018年
6 ;Towards understanding the molecular mechanism of rice pollen development[A];华东六省一市生物化学与分子生物学会2008年学术交流会论文摘要汇编[C];2008年
7 ;Gene expression profiling of pollen mother cells in rice[A];第十一届全国植物基因组学大会摘要集[C];2010年
8 Xu Zhang;Guochao Zhao;Hui Yuan;Wanqi Liang;;OsINP1 and OsDAF1 control pollen aperture formation in rice[A];中国植物学会八十五周年学术年会论文摘要汇编(1993-2018)[C];2018年
9 Zhixue Dong;Chuanji Zhao;Khorshed Alam Muhammad;Junyan Huang;Yueying Liu;Xiaohui Cheng;Shengyi Liu;;QTL mapping and Gene Identification of Branch number in Brassica napusL.[A];2018全国植物生物学大会论文集[C];2018年
10 De-wei Yanga;Xiang-hua Zhenga;Chao-ping Chenga;Wen-da Wangb;Deng-hui Xingc Li-bin Lua;Chen-de Liua;Ning Yea;Mei-juan Zenga;Xin-Fu Yea;;A GA Sensitive Dwarfing Mutant Caused by Deactivation Function of theαsubunit of the heterotrimeric G protein in Rice[A];中国作物学会2013年学术年会论文摘要集[C];2013年
11 闫彩霞;单世华;;Cloning and Prokaryotic Expression of PnLOX2 Gene Related with Aspergillus Flavus-Resistance from Peanut(Arachis hypogaea L.) Seed Coat[A];中国作物学会50周年庆祝会暨2011年学术年会论文集[C];2011年
12 ;Morphology of Jute Pollen by Scanning Electron Microscope[A];2009整合植物生物学研讨会摘要集[C];2009年
13 ;The characteristics in phenotype and drought tolerance of the transgenic tobacco plants by induced overexpression of TaEXPB23 gene from wheat[A];从植物科学到农业发展——2012全国植物生物学大会论文集[C];2012年
14 ;Characterization of male gametophyte in rice[A];第十一届全国植物基因组学大会摘要集[C];2010年
15 Chonghui Ji;Heying Li;Libin Chen;Min Xie;Fengping Wang;Yuanling Chen;Yaoguang Liu;;A Novel rice bHLH transcription factor,DTD,acts coordinately with TDR in controlling tapetum function and pollen development[A];第十四届全国植物基因组学大会摘要[C];2013年
16 ;Cloning and Identification of Phosphate Starvation Induced Genes in Brassica napus[A];基因开启未来:新时代的遗传学与科技进步——湖北省遗传学会第八次代表大会暨学术讨论会论文摘要汇编[C];2009年
17 ;Inhibition of BTF3 in rice results in significant plant miniaturization and typical pollen abortion[A];第十三届全国植物基因组学大会论文集[C];2012年
18 ;Overexpression of a Novel Gene r18(t) Reduces the Expression Level of IAA Related Genes and Induces Abaxial Curling of Leaf Blades in Rice[A];第十二届全国植物基因组学大会论文集[C];2011年
19 ;Molecular Cloning and Functional Analysis of GLO-1 and GLO-4 in Rice (Oryza sativa)[A];中国植物生理学会第十次会员代表大会暨全国学术年会论文摘要汇编[C];2009年
20 ;Cloning and characterization of GSH synthesis genes GSH1 and GSH2 in Brassica napus[A];基因开启未来:新时代的遗传学与科技进步——湖北省遗传学会第八次代表大会暨学术讨论会论文摘要汇编[C];2009年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978