收藏本站
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

Studies of distribution, release and environmental influences of Fushun oil shale and its self-combustion


知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前17条
1 ;Combustion characteristics of Daqing oil shale and oil shale semi-cokes[J];Mining Science and Technology;2009年03期
2 ;Preliminary Study on PAHs Distribution in High-grade Oil Shale and Its Spontaneous Combustion Product in Fushun,Liaoning Province[J];Acta Geologica Sinica(English Edition);2007年01期
3 Yuan-Hao Cao;Wei Chen;Teng-Xi Wang;Yin-Nan Yuan;;Thermally enhanced shale gas recovery: microstructure characteristics of combusted shale[J];Petroleum Science;2020年04期
4 YIN Jianxin;LI Jijun;ZHANG Yanian;;TSE on Quantitative Characterization of Shale Reservoir[J];Acta Geologica Sinica(English Edition);2015年S1期
5 JIANG Qigui;LI Maowen;QIAN Menhui;LI Zhiming;LI Zheng;HUANG Zhenkai;ZHANG Caimin;;The technology and application of the quantitative characterization of different occurrences of shale oil[J];Acta Geologica Sinica(English Edition);2015年S1期
6 Zhou Qingfan;Lu Xuemei;;Challenges and Strategies of Shale Oil Exploration and Development in China[J];China Oil & Gas;2019年06期
7 SUN Dong;LIU Xin-ze;YANG Hai-jun;CAO Nan;ZHANG Zhi-peng;CHEN Yin-song;LI Da-meng;;Analysis of hydrogeolgical characteristics and water environmental impact pathway of typical shale gas exploration and development zones in Sichuan Basin, China[J];Journal of Groundwater Science and Engineering;2019年03期
8 Zichun LIU;Feng ZHANG;Xiangyang LI;;Elastic anisotropy and its influencing factors in organic-rich marine shale of southern China[J];Science China(Earth Sciences);2019年11期
9 Delu Li;Rongxi Li;Zengwu Zhu;Xiaoli Wu;Futian Liu;Bangsheng Zhao;Jinghua Cheng;Baoping Wang;;Elemental characteristics and paleoenvironment reconstruction:a case study of the Triassic lacustrine Zhangjiatan oil shale,southern Ordos Basin, China[J];Acta Geochimica;2018年01期
10 Wei Dang;Jin-Chuan Zhang;Xuan Tang;Xiao-Liang Wei;Zhong-Ming Li;Cheng-Hu Wang;Qian Chen;Chong Liu;;Investigation of gas content of organic-rich shale:A case study from Lower Permian shale in southern North China Basin, central China[J];Geoscience Frontiers;2018年02期
11 MA Xinhua;XIE Jun;;The progress and prospects of shale gas exploration and development in southern Sichuan Basin, SW China[J];Petroleum Exploration and Development;2018年01期
12 Yu-Feng Li;Wei Sun;Xi-Wu Liu;Dian-Wei Zhang;Yan-Chun Wang;Zhi-Yuan Liu;;Study of the relationship between fractures and highly productive shale gas zones, Longmaxi Formation, Jiaoshiba area in eastern Sichuan[J];Petroleum Science;2018年03期
13 Jian-bing Xu;Bin Cheng;Qian Deng;Yun-gan Liang;Oluwabamise Lekan Faboya;Ze-wen Liao;;Distribution and geochemical significance of trace elements in shale rocks and their residual kerogens[J];Acta Geochimica;2018年06期
14 XU Zhi;ZHU Jianwei;DONG Qingshui;SUN Pingchang;;Oil shale resources in China and their utilization[J];Global Geology;2016年01期
15 BAO RiMa;LI YiZhang;ZHAN HongLei;ZHAO Kun;WANG Wei;MA Yue;WU JianXun;LIU ShaoHua;LI ShuYuan;XIAO LiZhi;;Probing the oil content in oil shale with terahertz spectroscopy[J];Science China(Physics,Mechanics & Astronomy);2015年11期
16 LI YanJun;LIU Huan;ZHANG LieHui;LU ZongGang;LI QiRong;HUANG YongBin;;Lower limits of evaluation parameters for the lower Paleozoic Longmaxi shale gas in southern Sichuan Province[J];Science China(Earth Sciences);2013年05期
17 ;Fracture development in shale and its relationship to gas accumulation[J];Geoscience Frontiers;2012年01期
中国重要会议论文全文数据库 前20条
1 ;Preliminary Study on PAHs Distribution in High-grade Oil Shale and Its Spontaneous Combustion Product in Fushun,Liaoning Province[A];中国科学院地质与地球物理研究所2007学术论文汇编(第四卷)[C];2008年
2 孙福璟;孙建孟;闫伟超;;Fluids identifications of intersalt shale based on two-dimensional nuclear magnetic resonance[A];2019年中国地球科学联合学术年会论文集(二十九)——专题77:井孔地球物理学及深部钻测、专题78:地球化学进展、专题79:地球深部碳循环、专题80:航空地球物理勘查技术与应用[C];2019年
3 Weina Yuan;Zhejun Pan;Xiao Li;Yunxia Yang;Chunxia Zhao;Luke D.Connell;Shouding Li;Jianming He;;Experimental study and modelling of methane adsorption and diffusion in shale[A];中国科学院地质与地球物理研究所2014年度(第14届)学术年会论文汇编——工程地质与水资源研究室[C];2015年
4 Jiang Yuqiang;Wu Peijin;Chen Lei;Ye Ziyi;Song Yitao;Tao Yanzhong;;Single well evaluation technology for shale gas[A];2015年全国沉积学大会沉积学与非常规资源论文摘要集[C];2015年
5 Jiang Yuqiang;Wu Peijin;Chen Lei;Ye Ziyi;Song Yitao;Tao Yanzhong;;Single well evaluationtechnology for shale gas[A];2015年全国沉积学大会沉积学与非常规资源论文摘要集[C];2015年
6 Pengfei Li;Liangjun Yan;Gang Yu;Xuejun Liu;Kui Xiang;Zhigang Wang;;Induced polarization study based on marine rich organic shale in Southern China[A];2014年中国地球科学联合学术年会——专题20:岩石物理与非常规油气勘探开发论文集[C];2014年
7 Ge Mingna;Ren Shoumai;Bao Shujing;Zhou Zhi;Xu Qiufeng;;Microstructural characteristics and gas-bearing of the Upper Cretaceous Qingshankou Formation shale,Southern Songliao Basin[A];2014年中国地球科学联合学术年会——专题20:岩石物理与非常规油气勘探开发论文集[C];2014年
8 Ying Sun;Yi-Wen Ju;;Pore structure of coal-bearing shale related to structural deformation in the Huainan coalfield[A];2018年中国地球科学联合学术年会论文集(十九)——专题38:沉积岩系改造与能源矿产赋存、专题39:同位素热年代学理论、方法与应用、专题40:变质作用过程的观察与模拟[C];2018年
9 Yulong Zheng;Baichang Wang;Zhenyou Li;;Organic geochemical characteristics of the oil shale in Liushuhe Basin[A];第三届全国青年地质大会论文集[C];2017年
10 Yanpeng Li;Xu Chang;;Surface microseismic monitoring for shale gas hydraulic fracture[A];2014年中国地球科学联合学术年会——国际专题(2)Microseismic monitoring and inversion proceedings[C];2014年
11 Xiaofeng Wang;Xiaofu Li;Xiangzeng Wang;Baoguang Shi;Xiaorong Luo;Lixia Zhang;Yuhong Lei;Chengfu Jiang;Qiang Meng;;Carbon isotopic fractionation by desorption of shale gases[A];中国科学院地质与地球物理研究所2015年度(第15届)学术论文汇编——兰州油气资源研究中心[C];2016年
12 J.Pasava;B.Kribek;P.Dobes;I.Varrin;K.Zak;;Geochemistry and origin of tin-polymetallic sulfide deposits hosted by the Devonian black shale series near Dachang,Guangxi,China[A];中国科学院地质与地球物理研究所二○○四学术论文汇编·第三卷(油气·矿产·水资源)[C];2004年
13 Yuhong Lei;Xiaorong Luo;Xiangzeng Wang;Lixia Zhang;Chengfu Jiang;Wan Yang;Yuxi Yu;Ming Cheng;Likuan Zhang;;Characteristics of silty laminae in Zhangjiatan Shale of southeastern Ordos Basin,China:Implications for shale gas formation[A];中国科学院地质与地球物理研究所2015年度(第15届)学术论文汇编——油气资源研究室[C];2016年
14 Chen Qiao;Liu Hong;Wang Li-sha;Fan Xiao-wen;Wang Qi-jun;;The Research on Brittleness of Shale in Longmaxi Formation,the Southeastern Chongqing Area[A];第二届全国特殊气藏开发技术研讨会优秀论文集[C];2013年
15 ;The Xikuangshan Sb deposit hosted by the Upper Devonian black shale series,Hunan,China[A];中国科学院地质与地球物理研究所二○○四学术论文汇编·第三卷(油气·矿产·水资源)[C];2004年
16 ;NANJING INSTITUTE OF GEOLOGY AND MINERAL RESOURCES——THE SUMMARY OF SCIENTIFIC RESEARCH WORK[A];中国地质科学院文集(1983中英文合订本)[C];1983年
17 张婷;王永莉;魏志福;汪亘;;The oxygen-bearing geolipids in the Lucaogou shale characterized from stepwise pyrolysis[A];2018年中国地球科学联合学术年会论文集(三十八)——专题82:深部资源探测技术与矿集区立体探测、专题83:地球化学进展[C];2018年
18 Long Su;Yuzhuo L;Jianjing Zheng;Jianming Guo;Yongchang Xu;Guojun Chen;;Thermolytic dynamics and prediction of natural gas generation from marine source rocks in the deepwater area of Qiongdongnan Basin,China[A];中国科学院地质与地球物理研究所2014年度(第14届)学术年会论文汇编——兰州油气中心及其他部门[C];2015年
19 Fei Yang;Guojun Chen;Lianhua Xue;Lei Guo;;Evolution of Nanopore Structure in Lacustrine Organic-Rich Shales during Thermal Maturation from Hydrous Pyrolysis, Ordos Basin, West China[A];第十五届全国古地理学及沉积学学术会议摘要集[C];2018年
20 Yukuan Chen;Haijiang Zhang;Yinsheng Zhang;Qiang Liu;Yuanyuan Miao;;Back azimuth constrained double-difference seismic location and tomography for downholemicroseismic monitoring[A];2014年中国地球科学联合学术年会——国际专题(2)Microseismic monitoring and inversion proceedings[C];2014年
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 Qamar Yasin;基于力学表征和高级数理统计分析方法的岩性预测测井评价方法[D];中国石油大学(华东);2018年
2 Muhammad Sohail Khan;[D];中国科学技术大学;2017年
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 罗兰德(NGUIMBI Guy Roland);电加热高温分解桦甸油页岩的实验及仿真[D];吉林大学;2012年
2 苔丝(Taisiia Shepidchenko);页岩成岩裂缝形成机理及其主控因素[D];中国地质大学(北京);2020年
3 瓦西里(Palukhin V.N.);油页岩地层仿生取心钻头研究[D];吉林大学;2013年
中国重要报纸全文数据库 前2条
1 本报记者 张立;多元投资勘查局面已经形成 Multiple Investment Situation in Shale Gas Exploration was Formed[N];中国矿业报;2015年
2 本报记者 张立;主动提供服务 Offer the Services Initiall[N];中国矿业报;2015年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978